Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư sản xuất cáp và các sản phẩm liên quan đến ngành tàu thủy tại KCN Hòa Khánh Đăng ngày 12-01-2018 10:31
  • Chú trọng nguồn lực đầu tư phát triển bền vững cho Sơn Trà Đăng ngày 05-01-2018 22:13
  • Đà Nẵng thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao Đăng ngày 16-12-2017 01:20
  • 5 dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao Đăng ngày 15-12-2017 11:05
  • Chủ đề năm 2018 là "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư" Đăng ngày 01-12-2017 22:57
  • Thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng hướng đến phát triển bền vững    Đăng ngày 14-10-2017 21:58
  • Nhật Bản - đối tác trọng điểm để thu hút đầu tư Đăng ngày 10-08-2017 16:55
  • Tăng cường thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghiệp điện tử, CNTT Đăng ngày 03-06-2017 08:57
  • Tăng cường thu hút các chuyên gia đầu ngành để phát triển thành phố