Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Rộng cửa thu hút nhà đầu tư Hàn Quốc Đăng ngày 18-03-2023 15:08
  • Đà Nẵng tổ chức Toạ đàm "Cơ hội đầu tư và kinh doanh Đà Nẵng – Qatar'' Đăng ngày 09-03-2023 20:00
  • Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức Toạ đàm xúc tiến đầu tư tại Dubai, UAE Đăng ngày 07-03-2023 15:58
  • Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Đà Nẵng – Hoa Kỳ Đăng ngày 27-02-2023 19:15
  • Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, du lịch với Nhật Bản Đăng ngày 24-02-2023 18:35
  • Đà Nẵng và thành phố Sakai (Nhật Bản) tăng cường hợp tác về xây dựng thành phố thông minh, xúc tiến đầu tư, du lịch Đăng ngày 09-02-2023 08:08
  • Ra mắt bản thử nghiệm Bản đồ số các dự án kêu gọi đầu tư vào thành phố Đăng ngày 15-12-2022 08:19
  • Giới thiệu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng Đăng ngày 23-11-2022 14:57
  • Tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng Đăng ngày 17-11-2022 15:44
  • Ngân hàng Credit Suisse và các doanh nghiệp Thụy Sĩ và tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đà Nẵng Đăng ngày 10-11-2022 18:04