Cải cách hành chính

  • Trao đổi kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật cải cách quản lý tài chính công Đăng ngày 13-09-2022 14:03
  • Văn phòng UBND thành phố phải quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thực thi công vụ Đăng ngày 08-09-2022 22:02
  • Thanh niên Sơn Trà chung tay cải cách hành chính Đăng ngày 13-08-2022 17:52
  • Ra mắt mô hình “Ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính” Đăng ngày 30-07-2022 22:17
  • Nâng cao chất lượng thi hành công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính Đăng ngày 01-07-2022 15:38
  • Triển khai các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính Đăng ngày 30-06-2022 09:30
  • Khởi động Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Cải cách quản lý tài chính công cấp địa phương tại Đà Nẵng Đăng ngày 24-06-2022 07:39
  • Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm thực hiện cải cách hành chính Đăng ngày 17-06-2022 18:48
  • Đà Nẵng xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính năm 2021 Đăng ngày 25-05-2022 11:03
  • UBND thành phố ủy quyền thực hiện các báo cáo kết quả cải cách hành chính Đăng ngày 24-05-2022 09:39