Cải cách hành chính

  • Đối thoại trực tuyến "Chung tay cải cách hành chính"
  • Chuyên nghiệp để phục vụ tốt hơn
  • Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2014 (PAR INDEX 2014)
  • Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình: Đà Nẵng là hình mẫu về cải cách hành chính trong cả nước
  • Chia sẻ kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính và vận hành Trung tâm hành chính
  • "Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn" để phục vụ người dân tốt hơn
  • Đà Nẵng đứng đầu Chỉ số cải cách hành chính 2013
  • Công bố kết quả xếp hạng Cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và ứng dụng CNTT năm 2013
  • Cải cách hành chính phục vụ doanh nghiệp
  • Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính