Tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã
UBND thành phố vừa có văn bản đồng ý chủ trương tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã.


Theo đó, mức tăng cụ thể:

- Người có trình độ đại học tăng 15% so với mức phụ cấp hiện hưởng (tổng hệ số phụ cấp là 1,75);
- Người có trình độ cao đẳng tăng 10% so với mức phụ cấp hiện hưởng (tổng hệ số phụ cấp là 1,67);
- Người có trình độ trung cấp tăng 5% so với mức phụ cấp hiện hưởng (tổng hệ số phụ cấp là 1,60);
- Người không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì giữ nguyên mức phụ cấp hiện hưởng là 1,52.
UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chủ trương này tham mưu UBND thành phố hoàn chỉnh các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Quỳnh  Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT