Thành lập ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
UBND thành phố vừa ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo cấp thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng, thành viên ban chỉ đạo là đại diện của các Sở, ban, ngành do ông Văn Hữu Chiến, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm trưởng ban.

 

Theo quyết định này, ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện “Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”; chỉ đạo hướng dẫn việc điều phối, lồng ghép các chương trình, kế hoạch, nguồn lực của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
                                   

   Hội An
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT