Tổ chức "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm phòng, chống ma tuý hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma tuý", "Ngày 26 tháng 6 - Ngày thế giới phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy" trên địa bàn thành phố từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2011.

 

Theo đó, mục đích của đợt cao điểm phòng, chống ma túy tập trung vào công tác tuyên tuyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống đẩy lùi tệ nạn ma tuý, thực hiện thắng lợi chương trình phòng chống ma tuý đến năm 2015 và mục tiêu không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng dân cư; Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy sâu rộng đến tận xã, phường, cơ quan doanh nghiệp, trường học từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, dấy lên phong trào toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, để người nghiện tự nguyện tham gia cai nghiện và phòng ngừa tái nghiện; Đẩy mạnh công tác kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép các chất ma tuý trên địa bàn thành phố và từ các địa phương khác đến, làm tốt công tác lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện vào Trung tâm cai nghiện nhằm giảm cung cắt cầu tiến đến loại dần tệ nạn ma tuý; tăng cường và đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện điều tra xử lý tội phạm và tệ nạn ma tuý, tuyệt đối không để hình thành các tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma tuý; tăng cường quản lý chặt chẽ các loại thuốc gây nghiện…; mở đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm ma túy, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm….

UBND thành phố giao Công an thành phố phối hợp với các lực lượng chuyên trách như Bộ đội Biên phòng, Hải quan thành phố, Công an các địa phương nâng cao hiệu quả điều tra, bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển ma túy, ngăn chặn, triệt xóa các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã, phường, cơ quan, xí nghiệp không có tệ nạn ma tuý.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì đánh giá tình hình người nghiện, tái nghiện ma tuý, đối tượng sau cai nghiện, đối tượng trốn khỏi Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05-06; đề xuất biện pháp xử lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thẩm lậu ma tuý, gây rối trật tự, trốn khỏi Trung tâm; cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức sinh hoạt các câu lạc bộ sau cai nghiện, lựa chọn thí điểm câu lạc bộ sau cai phối hợp với câu lạc bộ 09 để xây dựng nội dung hoạt động linh hoạt, xây dựng dự án vay vốn, đào tạo và tổ chức việc làm cho người sau cai nghiện. Các sở: Y tế, Công Thương phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc xuất, nhập khẩu, phân phối, sử dụng các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong ngành y tế, công nghiệp và các cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như vũ trường, quán bar, karaoke, cà-phê nhạc công suất lớn, khách sạn, nhà nghỉ,… không để xảy ra tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Nông dân thành phố và các quận, huyện kiểm soát, ngăn ngừa việc trồng cây có chất ma tuý trên địa bàn; Sở Tư pháp cùng với chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong khu dân cư và trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra, khảo sát đánh giá thực tế công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhận thức của nhân dân ở một số địa phương phức tạp về ma tuý; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thành Đoàn, Đại học Đà Nẵng, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong nhân dân, đặc biệt tạo điều kiện cho thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia phong trào phòng, chống ma túy tại các địa bàn dân cư….

Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra phòng, chống ma tuý ở từng khu dân cư, tổ dân phố, kiên quyết không để hình thành các điểm sử dụng, mua bán ma tuý trái phép; chỉ đạo các câu lạc bộ sau cai nghiện nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt; cán bộ chuyên trách phòng chống tệ nạn ma tuý quận, huyện, xã, phường tăng cường thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thường xuyên rà soát, nhất là thu thập thông tin, quản lý, giáo dục giúp đỡ người sau cai nghiện, kịp thời phát hiện và đề nghị cơ quan chức năng lập hồ sơ tập trung cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng nghiện và tái nghiện ma tuý. Quận Hải Châu, Thanh Khê tổ chức đảm bảo ANTT tại 02 Cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone….

UBND thành phố giao Công an thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch này, báo cáo về Công an thành phố trước ngày 10/7/2011 để tổng hợp tình hình báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Ngô Huyền
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT