Cấp 6 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển hoạt động
Ngày 26/5, UBND thành phố quyết định cấp 6 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển hoạt động.

 

Theo đó, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ vốn cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có thu nhập thấp để có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập, thoát nghèo và giảm tình trạng thất nghiệp do thiếu vốn.

UBND thành phố giao Sở Tài chính làm thủ tục trích từ Quỹ ngân sách thành phố năm 2011và Ban Quản lý Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển có trách nhiệm tiếp nhận số vốn được cấp để triển khai thực hiện cho vay theo đúng quy định của UBND thành phố.

Hà Huyền
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT