Triển khai thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
Để giảm bớt giấy tờ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả của công tác thông tin, báo cáo về cải cách hành chính, ngày 30/5, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính.

 

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị kết hợp các nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch UBND thành phố về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức nhà nước; báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2010 của UBND thành phố ban hành Quy định về việc khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào một mẫu chung duy nhất về công tác cải cách hành chính thông qua môi trường mạng trực tuyến trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính thông qua môi trường mạng trực tuyến và theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện chế độ báo cáo cụ thể của các cơ quan, đơn vị.

Hòa Xuân
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác