Tăng cường quản lý sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây
Trước tình hình nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sử dụng các loại điện thoại không dây không hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn và có tần số hoạt động không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia; đặc biệt là máy điện thoại vô tuyến kéo dài theo chuẩn DECT 6.0 có băng tần sử dụng từ 1900 MHz - 1930 MHz, đã gây can nhiễu cho mạng thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G) trên diện rộng, làm ảnh hưởng đến thông tin liên lạc, vi phạm Luật Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện, UBND thành phố đã ban hành chỉ thị nhằm tăng cường quản lý sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây, theo đó giao các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động, điện thoại cố định khuyến cáo khách hàng của mình không sử dụng điện thoại vô tuyến không hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn và không phù hợp với với quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng điện thoại không dây gây can nhiễu và khắc phục hiện tượng can nhiễu.

 

Ngoài ra, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định thực hiện rà soát, kiểm tra và ngừng cung cấp dịch vụ đối với các khách hàng sử dụng điện thoại vô tuyến cố định không hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc khi có văn bản yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Cục Hải quan Đà Nẵng: Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện; đặc biệt là khuyến cáo người dân không mua bán và sử dụng điện thoại không dây không phù hợp quy định tần số vô tuyến điện; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các tổ chức, cá nhân sử dụng điện thoại không dây không hợp quy chuẩn, quy chuẩn và không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện, giải quyết can nhiễu đến mạng thông tin di động do điện thoại không dây gây ra; kiểm tra, phát hiện, xử lý việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông điện thoại không dây không hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn và không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, thu giữ, xử lý các máy điện thoại không dây cấm nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Để triển khai thực hiện tốt chỉ thị này, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch cụ thể, định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện.
                                       

Hội An
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT