Điều chỉnh mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
UBND thành phố vừa ban hành quyết định điều chỉnh chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT