Hoà Vang hướng đến nền hành chính vì nhân dân phục vụ
Cải cách hành chính là một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và cũng là điều kiện cần thiết để tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa chính quyền với người dân, tăng cường sự tham gia quản lý nhà nước của nhân dân, đảm bảo công tác phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Những năm qua, cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố về thực hiện cải cách hành chính, UBND huyện Hòa Vang luôn quan tâm, tập trung nhiều nguồn lực để mang lại sự đổi mới có tính đột phá trong công tác quản lý, điều hành cũng như mong muốn đem lại sự hài lòng cao nhất cho các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, phục vụ các thủ tục hành chính. Ngoài việc rà soát, ban hành các văn bản liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính cho các đơn vị và thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp tích cực để khắc phục những bức xúc của nhân dân trong việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn, ban hành công văn tạm thời ủy quyền cho các xã tiếp nhận hồ sơ, từng bước thực hiện cơ chế một cửa liên thông, giảm bớt quá tải cho Tổ một cửa của huyện thì Chủ tịch UBND huyện còn chủ trì nhiều cuộc họp giao ban chuyên đề với các đơn vị chuyên môn để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính...

Song, trước yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng, huyện Hòa Vang không bằng lòng với những kết quả đã đạt được mà luôn tự làm mới mình, trang bị thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị và những kỹ năng cơ bản, hiện đại để phục vụ công tác cải cách hành chính ngày càng tinh gọn, hiệu quả. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình nhà Một cửa điện tử hiện đại ở huyện và các xã trên địa bàn với kinh kinh phí hàng tỷ đồng là một minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm này của chính quyền địa phương. Mô hình một cửa điện tử hiện đại đáp ứng những tiêu chuẩn, quy định của thành phố cả về bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất và trang thiết bị thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân khi đến giao dịch.

Hiện nay, nhiều địa phương còn sáng tạo, triển khai các dịch vụ công nhằm hướng tới lợi ích thiết thân cho nhân dân. Như dịch vụ nhắn tin SMS đến hơn 3.000 hộ dân để thông báo kịp thời về các chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước; thông báo về tình hình bão lũ để nhân dân kịp thời ứng phó hay trả kết quả hồ sơ, giấy tờ đến địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, công dân ở xã Hoà Nhơn là một minh chứng. “Dịch vụ này không tính chi phí đi lại và hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện của đội ngũ CB-CC-VC xã Hoà Nhơn”- ông Nguyễn Tấn Phát- Chủ tịch UBND xã Hoà Nhơn chia sẻ.

Ngoài mục đích phục vụ nhân dân, tăng cường sự giám sát, công khai minh bạch các thủ tục hành chính trong công tác điều hành của các cấp lãnh đạo thì việc thành lập và đưa vào sử dụng công trình nhà một cửa điện tử hiện đại và các dịch vụ công sẽ là cầu nối khiến mối quan hệ giữa chính quyền với người dân ngày càng gần gũi, thân thiện.

Bà Nguyễn Thị Thôi- thôn Thạch Nham Đông xã Hoà Nhơn cho biết, đến các cơ quan công quyền, chúng tôi không còn cảm giác căng thẳng, rụt rè như trước đây, cán bộ ở đây rất nhiệt tình, nói năng lễ phép.

Với việc ban hành 2 quy trình 3 trong 1 cấp huyện và tích hợp 2 trong 1 cấp xã; triển khai phần mềm phiên bản mới trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân; thực hiện tích hợp phần mềm quản lý điều hành văn bản chung với thành phố nhằm chỉ đạo, giao việc, quản lý, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của từng CBCCVC-NLĐ. Nhờ đó, năm 2015, Bộ phận một cửa huyện Hòa Vang tiếp nhận 14.347 hồ sơ trên các lĩnh vực theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đã giải quyết 13.854 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ sớm hẹn và đúng hẹn chiếm 96%, trễ hẹn chiếm 0,4%. Bộ phận một cửa 11 xã tiếp nhận 84.553 hồ sơ, giải quyết 84.172 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,5%. Để nâng cao tinh thần, trách nhiệm phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tinh thần Chỉ thị 29 của Thành uỷ Đà Nẵng về 5 xây 3 chống, huyện Hoà Vang đã tổ chức ký cam kết cho 100% cán bộ; tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 29; ban hành quy tắc ứng xử trong đội ngũ CBCCVC từ huyện đến xã. Từ đó, khắc phục được tình trạng cậy quyền, nhũng nhiễu, hách dịch của một bộ phận cán bộ; đạo đức công vụ, văn hoá giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ CBCC được nâng cao.

Cải cách hành chính không chỉ bó hẹp trong đội ngũ CBCC của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mà ở các phòng, ban chuyên môn có liên quan, UBND các xã cũng phải thể hiện hết tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân như chính người thân ruột thịt của mình, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành chính quyền điện tử. Đó là nhiệm vụ và cũng là mục tiêu mà các cấp lãnh đạo huyện Hòa Vang luôn mong mỏi và nỗ lực thực hiện.

THANH PHONG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác