Trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo Việt Nam – Lào tại Đà Nẵng
Ngày 11-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khăm chăn Phôm Sẻng Sạ Vẳn nhân Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo Việt Nam – Lào tại Đà Nẵng. Cùng đi với đoàn là các cán bộ làm công tác tôn giáo thuộc các tỉnh, thành phố nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng bày tỏ vui mừng với thành công của Hội nghị; đồng thời hy vọng sau đợt tập huấn này, các bạn Lào có thể vận dụng những thông tin trao đổi tại hội nghị vào thực tiễn công tác tôn giáo ở đất nước mình, nhằm tăng cường chất lượng và hiệu lực trong quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trong xu thế toàn cầu hóa; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Phó Chủ tịch cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian đến, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm của mỗi nước thông qua các chương trình hợp tác, trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức các hội nghị, hội thảo để  nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực tôn giáo.

Bà Khăm chăn Phôm Sẻng Sạ Vẳn cho biết Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào cũng như Đà Nẵng và Lào. Tình hữu nghị đặc biệt của hai nước Việt– Lào là tài sản vô giá và mong rằng mối quan hệ hợp tác này sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo Việt Nam – Lào tại Đà Nẵng diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 07-12/01/2016; nội dung của hội nghị tập trung vào việc trao đổi các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo; thông tin về tình hình tôn giáo ở Việt Nam; một số kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng…

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT