Triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016-2020
Ngày 9-1, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn; và thí điểm mô hình ‘Cộng đồng học tập" cấp xã, phường năm 2016, nhân rộng từ năm 2017. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì hội nghị.

Với mục tiêu đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời bằng cách hình thức học tập thường xuyên trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị thông qua việc triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, Đà Nẵng mong muốn sớm xây dựng mỗi xã, phường, quận, huyện trở thành một xã hội học tập, tạo nền tảng để xây dựng Đà Nẵng thành “Thành phố học tập” trong tương lai gần. Theo đó, thành phố đã đề ra các mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 như: 100% đơn vị, cơ quan thuộc hệ thống chính trị thành phố hưởng ứng phong trào học tập suốt đời; 100% cán bộ, hội viên của Hội khuyến học được tập huấn nâng cao nhận thức và có hành động hưởng ứng chủ trương xây dựng xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị; 90% gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, trong đó 70% được công nhận “Gia đình học tập”; 50% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 70% các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp…đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; 40% các xã, phường được công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập”…

 Để triển khai kế hoạch này, thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, mỗi cơ quan, đơn vị phân công lãnh đạo và tổ giúp việc triên khai phong trào; mỗi quận, huyện chọn ít nhất một xã, phường để triển khai thí điểm mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã trong năm 2016 và nhân rộng từ năm 2017. Bên cạnh việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình triển khai thực hiện, UBND thành phố yêu cầu cần tăng cường phối hợp với mặt trận tổ quốc các cấp với các hội, đoàn thể trong công tác vận động nhân dân hưởng ứng phong trào; trong đó ngành giáo dục đào tạo và hội khuyến học các cấp giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, phối hợp với các ngành, các địa phương trong việc giúp chính quyền các cấp ban hành kế hoạch thực hiện, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra phong trào.
 
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đề nghị ngay sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các địa phương bắt tay ngay vào việc triển khai xây dựng xã hội học tập, nhân rộng các mô hình khuyến học ở khu dân cư,  xây dựng các phường xã học tập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động nhân dân cùng tham gia phong trào. Phó Chủ tịch cho rằng, để phong trào đạt kết quả tốt nhất thì các cấp, các ngành, các địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể cũng như đưa ra các giải pháp thiết thực, tránh bệnh hình thức thì mới thu hút người dân cùng tham gia, hưởng ứng.
 
Cũng tại hội nghị, các cơ quan báo, đài địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học thành phố, các hội, đoàn thể đã ký kết quy chế phối hợp  trong việc triển khai việc xây dựng xã hội học tập, mô hình học tập giai đoạn 2016-2020.
 
NGỌC THỦY
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT