Tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh
Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với từng loại hình kinh doanh; đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh; chăm lo đời sống người lao động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội; tiếp tục thực hiện tốt "Năm văn hoá, văn minh đô thị" là những mục tiêu tổng quát trong năm 2016 mà Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp đề ra tại Hội nghị tổng kết tình hình nhiệm vụ công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 vào chiều 7-1. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hiện nay, Đảng bộ Khối doanh nghiệp có 132 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 4.000 đảng viên. Trong năm 2015, có 100 doanh nghiệp duy trì ổn định và tăng trưởng, chiếm 75%; 26 doanh nghiệp phát triển, chiếm 20%; 27 doanh nghiệp kinh doanh còn nhiều khó khăn, chiếm 20,4% và 5 doanh nghiệp thua lỗ chiếm 3,8%.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối giữ được ổn định, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng trưởng so với năm 2014; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,9%; tổng giá trị doanh thu ước đạt gần 60 tỷ đồng, tăng 5,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt 218 triệu USD, tăng 15,3%; nộp ngân sách ước thực hiện 1.529 tỷ đồng, tăng 6,6%; đóng góp an sinh xã hội là 22,3 tỷ đồng; tạo việc làm cho 30.0000 lao động với thu nhập bình quân đầu người 5 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy khối chú trọng quan tâm, hoạt động an sinh xã hội được duy trì và thực hiện tốt, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V, BCH Đảng bộ Khối đã đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2016, đó là: phấn đấu toàn Đảng bộ đạt mức tăng trưởng về doanh thu, sản lượng công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ít nhất 12%; 100% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước; đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; hoàn thành hỗ trợ sửa chữa 80 nhà ở cho các gia đình chính sách; kết nạp ít nhất 200 đảng viên, thành lập mới ít nhất 4 tổ chức đảng trong doanh nghiệp đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn; 100% tổ chức cơ sở đảng có cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng uý cấp trên; phấn đấu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đánh giá cao sự cố gắng, những kết quả Đảng bộ khối đã đạt được trong năm 2015 và cho rằng, năm 2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Việt Nam thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan, mở cửa thị trường theo đúng cam kết gia nhập khu vực thương mại tư do ASIAN (AFTA), đặc biệt là việc chuẩn bị chính thức ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Cùng với đó, thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện có kết quả nội dung Nghị quyết 33 và Kết luận 75 của Bộ Chính trị nhằm phát huy mọi nguồn lực, tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển thành phố trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, tạo động lực phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ của tất cả các cấp, các ngành, trong đó Đảng bộ Khối doanh nghiệp có vai trò hết sức quan trọng trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng trong doanh nghiệp.

Trên cơ sở những định hướng, chủ trương lớn của thành phố trong năm 2016, trong đó chú trọng 3 khâu đột phá về phát triển kinh tế xã hội thành phố, Phó Chủ tịch đề nghị các doanh nghiệp cần tập trung nâng cao năng lực, chiến lược phát triển của doanh nghiệp; đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; từng bước phát triển doanh nghiệp theo hướng ổn định, bền vững; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện năm văn hoá, văn minh đô thị; tập trung phát triển thương hiệu doanh nghiệp; xây dựng "Văn hoá doanh nghiệp". Chú trọng kêu gọi doanh nghiệp thực hiện chương trình an sinh xã hội, không chỉ là việc đóng góp bằng tiền mà bằng cách tạo việc làm cho người lao động, giúp các hộ nghèo giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch cũng đề nghị Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tiếp tục làm tốt công tác xây dựng  Đảng; công tác giáo dục tư tưởng chính trị; cần có các giải pháp cụ thể khắc phục các hạn chế trong công tác xây dựng tổ chức Đảng. Kêu gọi doanh nghiệp đẩy mạnh quy chế dân chủ cơ sở, hạn chế vấn đề nợ lương, giúp người lao động ổn định cuộc sống.

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT