Thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT tại Đà Nẵng
UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu, đề xuất tăng kinh phí ngân sách bố trí cho Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của thành phố hằng năm để bảo đảm việc triển khai xây dựng các ứng dụng CNTT-TT, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ công tác quản lý, điều hành và thúc đẩy cải cách hành chính.

Ngoài ra, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đề xuất chính sách ưu tiên đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho Khu Công viên phần mềm số 2 bằng nguồn ngân sách thành phố để tạo đột phá cho hạ tầng công nghiệp CNTT, tạo môi trường sẵn sàng thu hút, đón nhận làn sóng dịch chuyển đầu tư về công nghiệp CNTT-TT từ các quốc gia trong khu vực vào Việt Nam.

Đồng thời yêu cầu các Sở làm việc với Bộ ngành liên quan xem xét việc chia sẻ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tránh triển khai hệ thống khép kín, không có cơ chế chia sẻ dữ liệu, liên thông với các hệ thống CNTT khác gây trở ngại cho việc xây dựng các ứng dụng CNTT có liên quan đến các doanh nghiệp tại các địa phương.

UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; rà soát vị trí cán bộ chuyên trách CNTT và cho bổ sung cán bộ có chuyên môn để phụ trách lĩnh vực ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đặc biệt là ở cấp phường, xã.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã thực hiện khắc phục những nội dung còn hạn chế theo kết quả đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam.

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác