Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đăng ngày 09-05-2020 00:00, Lượt xem: 3353

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do liên danh Công ty Sakae Corporate Addvisory và Công ty tư vấn Surbana Jurong (Singapore) thực hiện gồm 2 hợp phần: Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế và điều chỉnh Quy hoạch chung.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác