Công tác Cải cách hành chính tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ
Ngày 6-11, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Võ Duy Khương đã chủ trì Hội nghị công bố kết quả đánh giá xếp hạng công tác CCHC, văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014 và sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước 5 năm đầu, giai đoạn 2011-2020.

Nhìn chung công tác CCHC, văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông thông qua qua việc đánh giá hàng năm đã thể hiện sự vươn lên cả về chất lượng và hiêu quả thực hiện của các đơn vị. Trên cơ sở kết quả kiểm tra chéo 34 cơ quan đơn vị (6 cơ quan trung ương, 7 quận huyện và 21 sở ngành cùng tiến hành lấy phiếu khảo sát) cho thấy kết quả CCHC cả 3 khối cơ quan (trung ương, sở, quận) đều đạt mức xếp loại rất tốt (khối cơ quan trung ương) và tốt (khối sở ngành, quận huyện). Trong đó chỉ số hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL và cải cách thủ tục hành chính đạt tỷ lệ đáp ứng cao nhất (bình quân 92,2).

Kết quả đánh giá về công tác văn thư lưu trữ cũng cho thấy việc quản lý hồ sơ công việc, lập hồ sơ, chỉnh lý , hệ thống hóa tài liệu trong kho, chất lượng tài liệu lưu trữ… tại các địa phương, đơn vị đã được từng bước nâng lên đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng.

Tình tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị địa phương có chuyển biến tích cực, đặc biệt kể từ khi UBND thành phố bước đầu đưa vào sử dụng hệ thống thông tin chính quyền điện tử. Hạ tầng CNTT của các đơn vị nhìn chung đã đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng chính quyền điện tử, bảo đảm phục vụ tốt công tác quản lý điều hành và phù hợp với yêu cầu CCHC, hiện đại hóa nền hành chính. Các ứng dụng nền tảng như phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử TP, trang TTĐT và phần mềm chuyên ngành đã được các đơn vị quan tâm sử dụng thường xuyên hơn mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất công việc. 100% dịch vụ hành chính công được cung cấp trực tuyến ở mức 2 trở lên, các đơn vị tiếp tục xây dựng và đưa vào sử dụng ở mức 3 và 4 ngày càng nhiều. Theo kết quả đánh giá, tỷ lệ đơn vị ở mức tốt đạt 21,6%, khá đạt 24,3%, trung bình đạt 43,2% tăng 14,3%;  số đơn vị yếu (2 đơn vị) chiếm 10,8% giảm 15,55% so với năm 2013.

Về công tác cải cách hành chính nhà nước 5 năm đầu (giai đoạn 2011-2020), nhiều chính sách giải pháp quan trọng có tính đột phá sang tạo trong công tác CCHC đã tác động tích cực không ngừng nâng cao rõ rệt hiệu quả hoạt động của chính quyền và cải thiện đáng kể chất lượng phục vụ công dân, doanh nghiệp. Đến nay, 17 trong 19 mục tiêu đặt ra về CCHC đã được hoàn thành. Chất lượng giải quyết TTHC được nâng cao rõ rệt qua công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ tại 100% cơ quan hành chính nhà nước; không ngừng cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; công tác ứng dụng CNTT được triển khai đồng bộ, từng bước phấn đấu theo hướng chính quyền điện tử với hệ thống một cửa điện tử hiện đại tại 100% UBND quận huyện, xã phường. Những nỗ lực chung về CCHC đã tác động tích cực đến sự phát triển KT-XH sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực,  cóp phần đưa Đà Nẵng đạt thứ hạng  cao trong các bảng xếp hạng tỉnh thành theo nhiều chỉ số. Kết quả này đã thể hiện sự quan tâm, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và bộ máy các cơ quan nhà nước.

Phát biểu với Hội nghị, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Võ Duy Khương đánh giá cao những nỗ lực và kết quả công tác CCHC, văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin của thành phối. Phó chủ tịch thẳng thắn cho rằng, tuy kết quả đạt khá và có phần nổi trội hơn so với các địa phương khác nhưng công tác CCHC của thành phố vẫn chưa thật sự hài lòng trên một số mặt. Năng suất lao động chưa cao, văn bản, giấy tờ vẫn còn quá nhiều, thủ tục hành chính còn nhiêu khê, phiền hà; hội họp còn nhiều; tư duy vẫn còn nặng hình thức… Đây là những yếu tố gây kìm hãm sự phát triển và giảm lòng tin của nhân dân. Biểu dương các đơn vị được xếp thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng, Phó Chủ tịch cũng đồng thời lưu ý các đơn vị đang ở thứ hạng cao không được chủ quan, tự mãn với thành tích đã đạt được, cũng như các đơn vị ở thứ hạng thấp không được tự ti,  bởi công tác CCHC là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Phó chủ tịch đưa ra một số giải pháp và nhiệm vụ cụ thể. Trong đó yêu cầu thường xuyên kiểm tra đánh giá một cách thực chất hoạt động của các đơn vị, có giải pháp cụ thể quản lý CBCC, bố trí theo quy định về vị trí việc làm, chức danh; cải tiến lề lối làm việc, giảm hội họp; sử dụng các công cụ ứng dụng CNTT trong việc công khai minh bạch các chủ trương chính sách, lưu trữ, phát hành văn bản; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, xếp hạng các chỉ số công việc phù hợp sát thực tế và điều kiện của các ban ngành; thực hiện quản lý tài chính công hiệu quả tiết kiệm... Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cần khẩn trương tổ chức kiểm tra rà soát để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phần mềm dùng chung; xử lý tình trạng không tương thích, không liên thông giữa các cơ quan và kiểm tra xử lý tình trạng vi phạm bản quyền thông tin, mất an toàn thông tin…

Tại Hội nghị, UBND thành phố đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC, văn thư lưu trữ và ứng dụng CNTT.

LÊ HOA

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác