Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2024
Đăng ngày 09-04-2024 09:25, Lượt xem: 6

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương hằng quý, 6 tháng theo đúng quy định của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương hằng quý, 6 tháng theo đúng quy định của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT