Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 6
Đăng ngày 09-02-2024 06:02, Lượt xem: 166

Điều chỉnh thời gian phun nước, phun lửa cầu Rồng và kéo dài thời gian hoạt động vận chuyển khách du lịch; Tiếp nhận phi dự án Hỗ trợ thùng hàng gia đình và bộ đồ dụng học tập; Bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024; Giai đoạn 2023 – 2025: Chuyển đổi 01 Khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chí quốc gia; Ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong tổ chức lễ hội ... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 5-2 đến 7-2-2024.

Điều chỉnh thời gian phun nước, phun lửa cầu Rồng và kéo dài thời gian hoạt động vận chuyển khách du lịch

Ngày 7-2, UBND thành phố ban hành văn bản số 812/UBND-SGTVT về điều chỉnh thời gian phun nước, phun lửa cầu Rồng và kéo dài thời gian hoạt động vận chuyển khách du lịch phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, cầu Rồng chỉ phun nước vào lúc 24h00 đối với đêm giao thừa (ngày 9-2); các đêm còn lại (từ ngày 10 đến 12-2, tức từ mùng 1 đến mùng 4 Tết) thực hiện phun nước, phun lửa vào lúc 21 giờ.

Đồng thời, kéo dài thời gian hoạt động vận chuyển khách du lịch ngày 9-2 đến 1h ngày 10-2 (tức từ đêm giao thừa đến 1h mùng 1 Tết Nguyên đán) trên tuyến đường thủy nội địa sông Hàn - cầu Trần Thị Lý và Cảng sông Hàn.

Tiếp nhận phi dự án Hỗ trợ thùng hàng gia đình và bộ đồ dụng học tập

Ngày 6-2, UBND thành phố ban hành Quyết định 311/QĐ-UBND về Phê duyệt tiếp nhận phi dự án Hỗ trợ thùng hàng gia đình và bộ đồ dụng học tập do Tổ chức Save the Children Internatinal tài trợ. Cụ thể, khoản viện trợ nhằm hỗ cho 300 hộ gia đình và 150 em học sinh (cấp Tiểu học và THCS) bị thiệt hại do mưa lụt tháng 10-2023 trên địa bàn các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ với tổng trị giá 333 triệu đồng.

Bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024

Ngày 6-2, UBND thành phố ban hành văn bản số 784/UBND-NC về Bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai văn bản chỉ đạo các cấp; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn và Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Giáp Thìn 2024, không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

UBND thành phố Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội.

Giai đoạn 2023 – 2025: Chuyển đổi 01 Khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chí quốc gia

Đây là mục tiêu được đề ra trong Chương trình Quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 6-2-2204.

Chương trình Quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 hướng đến mục tiêu chung đảm bảo ngành công nghiệp của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 sẽ được kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động phát sinh chất thải cả về số lượng và chất lượng, góp phần đạt các chỉ số chất lượng không khí (AQI) <100 và chỉ số chất lượng, nước WQI >90.

Đồng thời, hoạt động cải thiện, phòng ngừa ô nhiễm môi trường của ngành công nghiệp luôn trong trạng thái chủ động và đáp ứng yêu cầu năng lực về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, từ đó giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường do hoạt động công nghiệp đến sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật. Hoàn thành các tiêu chí về quản lý môi trường trong ngành công nghiệp, góp phần thực hiện thành công Đề án Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường giai đoạn 2021 - 2030.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023 – 2025 có 100% cơ sở công nghiệp (CSCN) theo quy định cam kết lập thủ tục để đăng ký cấp giấy chứng nhận đạt hệ thống quản lý môi trường ISO 14000; 100% CSCN thực hiện thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định; 90% CSCN có phát sinh bụi, khí thải, nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 100% CSCN xây dựng, ban hành, công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp cơ sở;

Chuyển đổi 01 Khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chí quốc gia; 100% khu, cụm công nghiệp thực hiện đúng quy định chung về bảo vệ môi trường và yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Phấn đấu đạt tỷ lệ 30% CSCN hiện có không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường tại khu vực cơ sở hoạt động cam kết thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường; 100% CSCN hình thành mới phải đảm bảo đúng quy định khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư trước khi được cấp phép; 100% CSCN ngoài khu tập trung có phát sinh nước thải từ 50m3/ngày.đêm trở lên phải có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc yêu cầu về chất lượng cụ thể đối với các thông số môi trường trong nước thải do đơn vị quản lý hạ tầng oát nước quy định.

Giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục thực hiện đảm bảo giữ vững tỷ lệ 100% đối với các nội dung đã đạt trong giai đoạn 2023-2025; 100% CSCN có phát sinh bụi, khí thải, nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; Phấn đấu giữ vững kết quả đạt được đối với các tiêu chí khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chí quốc gia;

Phấn đấu đạt tỷ lệ 50% cơ sở công nghiệp hiện có không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường tại khu vực cơ sở hoạt động cam kết thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường; 100% cơ sở công nghiệp hình thành mới phải đảm bảo đúng quy định khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư trước khi được cấp phép;

Tiếp tục thực hiện đảm bảo giữ vững tỷ lệ 100% CSCN ngoài khu tập trung có phát sinh nước thải từ 50m3/ngày.đêm trở lên phải có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc yêu cầu về chất lượng cụ thể đối với các thông số môi trường trong nước thải do đơn vị quản lý hạ tầng thoát nước quy định.

Ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong tổ chức lễ hội

Ngày 6-2, UBND thành phố ban hành văn bản số 779 /UBND-SVHTT về Tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2024.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện tiếp tục quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về lễ hội.

Các sở, ban, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của lễ hội. Trong đó: Sở Văn hóa và Thể thao triển khai công tác tuyên truyền về các giá trị của lễ hội và nếp sống văn minh trong lễ hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong lĩnh vực quản lý và tổ chức lễ hội. Hướng dẫn các địa phương và Ban tổ chức các lễ hội thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong tổ chức lễ hội.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; tuyệt đối không đi dự lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham dự lễ hội (trừ trường hợp đang thực thi nhiệm vụ). Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội trên địa bàn. Tăng cường công quản lý tổ chức lễ hội ở địa phương mình; Yêu cầu Ban tổ chức các lễ hội tổ chức và quản lý các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí hợp lý; Có biện pháp ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực... Có phương án quản lý hòm công đức. Hướng dẫn nhân dân đặt lễ, tiền lễ đúng nơi. Bổ sung các bảng, biển hướng dẫn du khách chấp hành các quy định thực hiện nếp sống văn minh cao ý thức của người dân tham gia lễ hội.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác