Ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong tổ chức lễ hội
Đăng ngày 08-02-2024 06:01, Lượt xem: 83

Ngày 6-2, UBND thành phố ban hành văn bản số 779 /UBND-SVHTT về Tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2024. Trong đó, đề nghị cơ quan chức năng liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong lĩnh vực quản lý và tổ chức lễ hội; hướng dẫn các địa phương và Ban tổ chức các lễ hội thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong tổ chức lễ hội.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện tiếp tục quán triệt và tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về lễ hội.

Các sở, ban, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của lễ hội. Trong đó: Sở Văn hóa và Thể thao triển khai công tác tuyên truyền về các giá trị của lễ hội và nếp sống văn minh trong lễ hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong lĩnh vực quản lý và tổ chức lễ hội. Hướng dẫn các địa phương và Ban tổ chức các lễ hội thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong tổ chức lễ hội.

Sở Y tế thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình các dịch bệnh, kịp thời tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, triển khai các biện an toàn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường với các địa phương và ban tổ chức các lễ hội nhằm phát hiện và xử lý đối với các đối tượng lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng hoạt động trong quá trình lễ hội diễn ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tăng công suất thu gom rác thải tại các lễ hội, đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội nhằm đem lại ấn tượng tốt cho nhân dân và du khách.

Sở Thông tin và Truyền Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và định hướng chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về cộng tác lễ hội; biểu dương kịp thời các địa phương, cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong động lễ hội và phê phán các địa phương, cá nhân vi phạm các quy định quan đến việc tổ chức lễ hội.

Công an thành phố phố chỉ đạo lực lượng các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tổ chức giao thông hợp lý trong quá trình lễ hội diễn đặc biệt là đối với các lễ hội thu hút đông du khách tham dự. Hướng dẫn và hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước đối với lễ hội có hoạt động diễn ra trên sông nước, yêu cầu phải xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội và du khách; chấp hành nghiêm túc các quy định Luật giao thông đường thủy nội địa. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện rà soát các phương tiện tàu, thuyền tham gia tại các lễ hội, nhất là các lễ hội có hoạt động diễn ra trên sông nước, đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội và du khách.

Sở Công Thương tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, hướng dẫn quy hoạch dịch vụ đảm bảo thuận tiện, không gây cản trở giao thông và du khách.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; tuyệt đối không đi dự lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham dự lễ hội (trừ trường hợp đang thực thi nhiệm vụ). Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội trên địa bàn. Tăng cường công quản lý tổ chức lễ hội ở địa phương mình. Trong đó, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP. Không tổ chức lễ hội vì mục đích trục lợi, vi phạm nếp sống văn minh. Rà soát, giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội. Tăng cường xã hội hóa các hoạt động lễ hội. Hướng dẫn và thực hiện có hoạt động diễn ra trên sông nước, yêu cầu ban tổ chức các lễ hội phải xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội và du khách.

Yêu cầu Ban tổ chức các lễ hội tổ chức và quản lý các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí hợp lý; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm; kiên quyết không để các hành vi bạo lực, mê tín dị đoan, cờ bạc, cờ bạc trá hình, lang thang xin ăn và xin ăn biến tướng, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, đốt pháo, thả đèn trời… diễn ra trong lễ hội. Tổ chức phân luồng, tuyến giao thông, bố trí địa điểm trông giữ phương tiện giao thông cho du khách, tránh ách tắc cục bộ.

Có biện pháp ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực: xóc thẻ, rút thẻ, bói toán, cúng thuê, cờ bạc trá hình, đốt đồ mã, đặt quá nhiều hòm công đức, đặt lễ tùy tiện, lưu hành văn hóa phẩm trái phép, đồ chơi có tính bạo lực, tăng giá dịch vụ, bày bán thịt động vật hoang dã, chèo kéo khách, thương mại hóa lễ hội, kéo dài thời gian và tổ chức lễ hội không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định nếp sống văn minh.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng và tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Chú trọng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể ở các lễ hội. Kiên quyết loại bỏ những hủ tục, hình ảnh phản cảm trong lễ hội. Vận động nhân dân loại bỏ hoặc thay thế các tập tục không còn phù hợp, những hành vi bạo lực, phản cảm và thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Không để các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam trong các khu di tích, khu thờ tự; không đưa hiện vật không có trong hồ sơ nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa thi hành và các văn bản hướng thi hành.

 Có phương án quản lý hòm công đức. Hướng dẫn nhân dân đặt lễ, tiền lễ đúng nơi. Bổ sung các bảng, biển hướng dẫn du khách chấp hành các quy định thực hiện nếp sống văn minh cao ý thức của người dân tham gia lễ hội.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác