Thông báo di dời, giải toả 03 khu chung cư thuộc sở hữu nhà nước: Lâm đặc sản Hoà Cường, Thuận Phước và Hoà Minh
Đăng ngày 31-01-2024 15:50, Lượt xem: 207

Theo Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng (đơn vị kiểm định), báo cáo đề xuất của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng (đơn vị quản lý vận hành nhà ở) và thực hiện kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại Thông báo số 41/TBHĐND ngày 28/12/2023, kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo số 27/TB-VP ngày 19/01/2024, Sở Xây dựng thông báo:

1. Thành phố thống nhất thực hiện di dời, giải tỏa 03 khu chung cư thuộc sở hữu nhà nước: Lâm đặc sản Hoà Cường (tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), Thuận Phước (tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu) và Hoà Minh (tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Lý do: Nhà chung cư thuộc diện xuống cấp, phải thực hiện di dời, giải tỏa, phá dỡ theo quy định của pháp luật.

2. Hiện nay, UBND thành phố đang giao Sở Xây dựng, UBND quận Hải Châu, UBND quận Liên Chiểu, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà và các cơ quan liên quan triển khai khảo sát nhu cầu của các hộ dân đang thuê nhà, xây dựng kế hoạch, phương án di dời, giải tỏa 03 khu chung cư nêu trên.

Đề nghị các hộ dân đang thuê nhà tại 03 khu chung cư nêu trên phối hợp với các cơ quan của Thành phố thực hiện khảo sát nhu cầu thuê hoặc mua nhà ở xã hội phù hợp với điều kiện của từng hộ dân (dự kiến khảo sát trong tháng 02/2024) và thực hiện di dời, giải tỏa theo kế hoạch, phương án được phê duyệt.

Sở Xây dựng thông báo để các cơ quan, hộ dân đang thuê nhà tại 03 khu chung cư nêu trên được biết, phối hợp thực hiện; đề nghị UBND các quận: Hải Châu, Liên Chiểu, UBND các phường: Hoà Cường Bắc, Thuận Phước, Hoà Minh và Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà thông báo và niêm yết công khai văn bản này tại trụ sở UBND quận, phường và tại nhà chung cư

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác