Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 01 năm 2024
Đăng ngày 17-01-2024 04:52, Lượt xem: 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Tiếp công dân bản 2013; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Thường trực HĐND thành phố quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 01 năm 2024, như sau:

- Thời gian: Lúc 14 giờ 00, ngày 22 tháng 01 năm 2024 (Chiều thứ Hai).

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân, trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, số 32 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Để công tác tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố có hiệu quả, đề nghị người dân có nhu cầu tiếp dân liên hệ bộ phận tiếp công dân của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tại số 32 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng để đăng ký trước ngày 18 tháng 01 năm 2024.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác