Thể hiện trách nhiệm với thành phố, quyết tâm, quyết liệt thực hiện hoàn thành tất cả mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025
Đăng ngày 08-01-2024 14:26, Lượt xem: 161

Đây là một trong những yêu cầu của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của UBND thành phố tổ chức sáng 8-1.

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương UBND thành phố đã vượt khó để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Đồng thời, đánh giá cao quyết tâm của UBND thành phố trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của năm 2024.

“Tôi hy vọng với sự quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo UBND thành phố cũng như các sở, ngành, Đà Nẵng sẽ đạt được nhiều kết quả phát triển kinh tế xã hội tích cực trong năm 2024”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Theo Bí thư Thành ủy, qua Hội nghị Thành ủy và Hội nghị tổng kết hôm nay cho thấy sự quyết tâm của lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong cam kết triển khai nhiệm vụ năm 2024 là rất lớn.

“Phải xem đây là nhiệm vụ không chỉ về mặt chính trị mà còn thể hiện trách nhiệm đối với thành phố, quyết tâm, quyết liệt thực hiện cho bằng được để hoàn thành tất cả mục tiêu đề ra cả nhiệm kỳ 2020-2025”, Bí thư Thành uỷ nói.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo

Bước sang năm mới 2024, thành phố đặt mục tiêu tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 8-8,5% so với ước thực hiện năm 2023. Những chỉ tiêu phát triển đề ra thể hiện nỗ lực, quyết tâm và đầy thách thức đối với thành phố.

Do đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị ngay sau Hội nghị tổng kết, Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện để ban hành ngay Quyết định về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực hiện chủ đề năm 2024.

Trong đó lưu ý, việc ban hành Quyết định phải gắn với tinh thần trách nhiệm. Từng quý phải có việc kiểm tra, đánh giá, đôn đốc, nêu đích danh những tập thể, cá nhân không tổ chức hoạc tổ chức triển khai thực hiện không hiệu quả.

Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố tập trung phối hợp với các Bộ, ngành trong việc tham mưu, đề xuất Trung ương ban hành Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Xem đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách.


Video: Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của UBND thành phố

Về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố phải xây dựng lộ trình, giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Về giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, cuối tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác thu, chi ngân sách. Đồng thời, chậm nhất đầu tháng 2, sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn về giải ngân vốn đầu tư công và cơ chế chính sách cho công tác giải phóng mặt bằng.

“Các sở, ngành liên quan đến các nội dung trên phải chủ động chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình và tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND thành phố. Trên cơ sở đó, Ban Cán sự đảng UBND thành phố sớm có báo cáo gởi về Ban Thường vụ Thành ủy xem xét”, Bí thư Thành ủy nói.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố ngay sau Tết Nguyên đán 2024 phát động phong trào để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường gắn với Tết trồng cây, nếu duy trì được sẽ góp phần rất lớn vào thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Đồng thời, phải khẩn trương hoàn thành các công trình văn hóa; tập trung quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo để người dân an tâm vui xuân, đón Tết. Đặc biệt là triển khai các chính sách an sinh xã hội mới được HĐND thành phố thông qua. Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là vào các ngày Lễ, Tết trong năm 2024.

Cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt lở... nhằm hạn chế tối đa thiệt hại đến sản xuất và cuộc sống của người dân.

Bí thư Thành ủy đề nghị, Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay. Trong đó, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của từng cá nhân cụ thể.

Trong năm 2025 phải có hạ tầng dùng chung của Bến cảng Liên Chiểu

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, Ban Cán sự đảng UBND thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ tại Thông báo số 560 ngày 28-10-2023 của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp liên quan đến xây dựng Đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn thành phố.

“Không phải chúng ta kỳ vọng việc triển khai chủ trương này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội ngay trong năm 2024 mà chúng ta đang làm cho tương lai của nhiệm kỳ tới và các năm tiếp theo. Do đó, phải quyết tâm làm từ bây giờ mới bắt kịp được xu hướng của thế giới”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Liên quan đến việc kêu gọi đầu tư hạ tầng dùng chung của Bến cảng Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Cán sự đảng chỉ đạo UBND thành phố khẩn trương tham mưu, báo cáo Chính phủ về phương án kêu gọi đầu tư Bến cảng Liên Chiểu. Đây là nhiệm vụ mà Chính phủ hết sức quan tâm.

“Yêu cầu của Chính phủ là phải có hạ tầng dùng chung trong năm 2025. Đây là nhiệm vụ có tính chất cấp bách mà trong 6 tháng đầu năm 2024, chúng ta phải hoàn thành”.


 Năm thứ tư liên tiếp Đà Nẵng đoạt giải thưởng ‘Thành phố thông minh Việt Nam’

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, Ban Cán sự đảng chỉ đạo UBND thành phố phải chung sức, xây dựng các giải pháp giữ vững danh hiệu mà Đà Nẵng đạt được trong nhiều năm qua như: Thành phố thông minh; chuyển đổi số; đứng đầu cả nước về Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường;…

“Những danh hiệu trên có tác động lớn mà không thể đong đếm được trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố, nhất là trong phát triển du lịch và thu hút đầu tư. Các ngành liên quan phải hết sức quan tâm để giữ vững danh hiệu này”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

THỦY THANH - MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT