Infographic: Các chính sách mới về an sinh, xã hội được HĐND thành phố thông qua tại Kỳ họp thứ 15
Đăng ngày 02-01-2024 08:20, Lượt xem: 60

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua các Nghị quyết ban hành một số chính sách mới về an sinh xã hội, cụ thể sau:

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT