Infographic: Dự toán chi ngân sách Đà Nẵng năm 2024
Đăng ngày 19-12-2023 13:05, Lượt xem: 67

Ngày 14-12, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024. Trong đó, chi ngân sách năm 2024 cụ thể như sau:

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT