Infographic: Dự toán thu ngân sách Đà Nẵng năm 2024
Đăng ngày 19-12-2023 13:21, Lượt xem: 22
Ngày 14-12, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó, tổng số thu ngân sách nhà nước là 19.323,4 tỷ đồng.

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT