Công khai về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024
Đăng ngày 13-12-2023 09:24, Lượt xem: 56
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT