Xử lý các vấn đề nhân dân và cử tri quan tâm trước Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2023
Đăng ngày 26-11-2023 06:36, Lượt xem: 31

Ngày 24-11, UBND thành phố ban hành Công văn số 6509/UBND-TH giao UBND các quận, huyện, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường xử lý các vấn đề nhân dân và cử tri quan tâm trước Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2023.

Cụ thể, UBND thành phố đề nghị UBND các quận, huyện căn cứ kết quả trả lời kiến nghị cử tri được UBND thành phố báo cáo Thường trực HĐND thành phố, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tại Công văn số 6092/UBND-TH ngày 4 tháng 11 năm 2023 để tuyên truyền, phổ biến và thông tin về kết quả xử lý các kiến nghị đến từng Tổ dân phố, Chi bộ Khu dân cư.

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm việc giải quyết kiến nghị cử tri theo thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giải quyết lên cấp thành phố; trong đó, tập trung vào các kiến nghị bức xúc của cử tri như: tình trạng ngập úng, hư hỏng hệ thống điện chiếu sáng tại các kiệt, hẻm; ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép; tình trạng đậu đỗ xe không đúng quy định tại các kiệt, hẽm; tình hình an ninh trật tự tại địa phương; tình trạng xuống cấp tại các nhà sinh hoạt cộng đồng…

Nội dung trả lời cần nêu rõ trách nhiệm, lộ trình, thời gian triển khai, cam kết hoàn thành hay giải pháp phải cụ thể, tránh chung chung cũng như hạn chế viện dẫn quá nhiều văn bản mà nội dung là các văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo hoặc trả lời không đi vào vấn đề mà ý kiến cử tri đề cập.

Căn cứ Bảng phân loại thẩm quyền xử lý các nội dung kiến nghị cử tri, UBND các quận, huyện có nhiệm vụ chủ động phối hợp và chỉ đạo UBND phường, xã tích cực phối hợp với Ban Trường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong việc rà soát, phân loại thẩm quyền xử lý đối với các kiến nghị của cử tri trước khi tổng hợp báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền, UBND các quận, huyện chủ động liên hệ các sở chuyên ngành để được hướng dẫn, xử lý.

UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường đề nghị cử tri cung cấp thêm thông tin liên hệ để thuận tiện trong công tác cung cấp thông tin kết quả xử lý, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng; trong trường hợp không cung cấp được thông tin liên hệ của cử tri thì cung cấp thông tin liên hệ của Tổ trưởng tổ dân phố/ Bí thư Chi bộ khu dân cư/ Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư nơi cử tri kiến nghị.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng (Trung tâm IOC) phối hợp Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng phương án cập nhật các kiến nghị của cử tri thành phố lên hệ thống https://gopy.danang.gov.vn để người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý và kịp thời thông tin kết quả xử lý kiến nghị đến người dân.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác