Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023
Đăng ngày 07-12-2023 16:37, Lượt xem: 66

Sở Tài chính đã xây dựng báo cáo công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương năm 2023 và các biểu số liệu theo quy định.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác