Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2023
Đăng ngày 09-10-2023 14:41, Lượt xem: 60

Sở Tài chính đã xây dựng báo cáo công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng năm 2023 và các biểu số liệu theo quy định.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác