Triển khai công tác quản lý tình hình gia súc thả rông trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 30-09-2023 14:19, Lượt xem: 160

Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động chăn nuôi, đặc biệt là tình trạng thả rông gia súc trong đô thị, khu vực dân cư, góp phần đảm bảo trật tự giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, ngày 25-9, UBND thành phố ban hành kế hoạch số 181/KH-UBND về tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý tình hình gia súc thả rông trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND các quận, huyện và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện tuyên truyền thường xuyên, liên tục, vận động người dân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn thành phố về các quy định về vệ sinh phòng dịch, thu gom, xử lý phân, nước thải chăn nuôi, xác vật nuôi, chất thải chăn nuôi và các quy định khác của pháp luật về trật tự giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố có lộ trình giảm đàn và chuyển đổi ngành nghề. Vận động các cơ sở/hộ chăn nuôi đăng ký, ký cam kết thực hiện ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố trước ngày 1-1-2025. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của thành phố về xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Bên cạnh đó, hằng năm, tổ chức cho các cơ sở/hộ chăn nuôi thực hiện ký cam kết không thả rộng động vật nuôi trong đô thị, nơi công cộng, trên đường phố; tiếp tục thực hiện vận động các cơ sở chăn nuôi đăng ký, ký cam kết thực hiện ngừng hoạt động chăn nuôi (chuyển đổi nghề) hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo đúng quy định (trước ngày 1-1-2025) theo Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 14-7-2022 của HĐND thành phố, Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 26-10-2022 của UBND thành phố.

Trong quý III, IV - năm 2023 và năm 2024, các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, thống kê cơ sở/hộ chặn nuôi, tổng đàn vật nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn theo.

Hằng năm, UBND các quận, huyện và các sở, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát không để xảy ra trường hợp thả rông gia súc trong khu đô thị, trên đường phố gây mất an toàn giao thông, vê sinh môi trường, mỹ quan đô thị; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi thả rông gia súc trong khu đô thị, trên đường phố.

Thực hiện kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, giám sát không để phát sinh cơ sở/hộ chăn nuôi mới hoặc tăng quy mô chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây mới, cơi nới, mở rộng quy mô trong khu vực không được phép chăn nuôi theo Nghị định số 14/2021/NQ-CP ngày 1-3-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác