Gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất khu đất có diện tích 147.752m2 tại Khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ thuộc phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang (Lần 03)
Đăng ngày 28-09-2023 14:43, Lượt xem: 114

Thực hiện Kết luận số 2853/KL-TTCP ngày 02/11/2012 của Thanh tra Chính phủ; trong đó kết luận xác định lại giá đất khu đất có diện tích 147.752m2 tại Khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ phía Bắc vịnh Mân Quang;

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất của khu đất có diện tích 147.752m2 tại Khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ thuộc phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng tại thời điểm tháng 6/2011.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 05/10/2023.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý Công ty liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để lấy dữ liệu các tuyến đường, vị trí cụ thể.

Sở Tài chính gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác