Tăng cường giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
Đăng ngày 25-09-2023 18:05, Lượt xem: 189

Chiều 25-9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng đoàn Giám sát số 07 Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu

Báo cáo của Đoàn khảo sát số 07 cho thấy, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy và quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cụ thể hóa nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối và cơ quan Đảng ủy Khối.

Đặc biệt, gắn thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định về những điều đảng viên không được làm... qua đó đã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC.

Chủ động ban hành Chỉ thị về về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chấn chinh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác PCTNTC; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa".

Bí thư các Đảng ủy báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCTNTC

Năm 2022, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thi đua chuyên đề “Thực hiện công tác nội chính Đảng”. Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm quy định về chuyển đổi vị trí công tác; công khai minh bạch trong việc sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức, bộ máy nhân sự.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối, nhằm ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉ đạo tiến hành kiểm tra, xử lý kịp thời trong công tác nội chính và PCTN ở cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao những quả nổi bật của các cơ quan được kiểm tra, giám sát nghị, đồng thời đề nghị Ban Nội chính Thành ủy tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh báo cáo. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhận diện hành vi tham nhũng với các yếu tố cấu thành: hành vi của người có chức vụ, quyền hạn; lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhũng nhiễu, tham ô, nhận hối lộ hay cố ý làm trái chính sách pháp luật, các quy định của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, cần nắm rõ nội dung văn bản quy định các hành vi tham nhũng trong khu vực Nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước thực hiện. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, kiểm điểm đồng bộ và giám sát trách nhiệm người đứng đầu tại các có quan, đơn vị cũng như các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

KIM PHƯỢNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác