Thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Đăng ngày 21-09-2023 18:51, Lượt xem: 419

Ngày 21-9, UBND thành phố ban hành Công văn số 5111/UBND-CATP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã, đơn vị, địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm túc các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kéo giảm số vụ cháy, nổ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, nhất là tại các loại hình cơ sở như chung cư, ký túc xá, nhà ở tập thể, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), trong đó, người đứng đầu phải xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH trong đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thành phố; trách nhiệm của cá nhân trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác PCCC và CNCH.

Đồng thời, phải đổi mới tư duy, nhận thức, phương thức, cách thức chỉ đạo, điều hành, đảm bảo sâu sát hơn nữa trong theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH trong công tác cấp phép xây dựng công trình, cấp phép kinh doanh, quản lý cơ sở..., đặc biệt là các công trình, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản như chung cư, nhà ở tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô lớn; rà soát, trang bị các trang thiết bị, vật dụng phục vụ công tác PCCC và CNCH; kiểm soát các nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện, vật dụng dễ cháy, nổ... phát sinh tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực thuộc; trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC, tự thoát nạn cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính trước pháp luật, liên đới trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao do không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, xác định, lập danh sách cụ thể 100% chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao (có từ 10 người sinh sống trở lên) trên địa bàn thành phố, hoàn thành trước ngày 22-9-2023. Trên cơ sở phân công, phân cấp về công tác quản lý Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, Công an thành phố chủ trì thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức tổng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại 100% các cơ sở chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người cao theo danh sách đã lập.

Trong đó, tập trung hướng dẫn Ban Quản trị Nhà chung cư, Tòa nhà, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật; thường xuyên tự tổ chức kiểm tra, có bản cam kết duy trì, đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và CNCH (ngăn cháy lan, lối thoát nạn, lối thoát nạn khẩn cấp, hệ thống, trang thiết bị PCCC và CNCH, hệ thống điện, quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nỗ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; bố trí, sắp xếp vật dụng, phương tiện ôtô, xe máy...) trong suốt quá trình sinh sống, kinh doanh; sẵn sàng các Phương án chữa cháy, thoát nạn trong tình huống cháy, nổ; khuyến cáo, vận động việc trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thông thường (búa, kiềm cộng lực...) trong từng hộ gia đình, từng phòng ở, hoàn thành trước 31-10-2023. Tập hợp kết quả kiểm tra, phân loại các tồn tại, hạn chế, sai phạm của cơ sở trên các lĩnh vực xây dựng, PCCC và CNCH, điện lực... tham mưu UBND thành phố có hình thức xử lý phù hợp quy định của pháp luật; hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến nhu cầu sinh sống của người dân và nguy cơ cháy, nổ xảy ra, hoàn thành trước ngày 15-11-2023.

Công an thành phố có trách nhiệm phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội (Tổng đài 1022, Zalo, Facebook...) theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, phường, xã tổ chức tuyên truyền trực tiếp kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho 100% người dân sinh sống tại 100% các chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức sử dụng bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ như búa, kiềm cộng lực...; sẵn sàng các phương án thoát nạn, phương án thoát nạn khẩn cấp và sử dụng các vật dụng cần thiết như thang dây, thang đứng, dây CNCH chuyên dụng... để thoát nạn qua các vị trí cửa sổ, ban công... khi không thể thoát nạn qua hàng lang, cầu thang bộ, phù hợp với hiện trạng, địa hình công trình, từng điều kiện sinh sống cụ thể của người dân và đảm bảo an toàn trong thoát nạn (tránh ngạt khói, lửa bắn...).

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, CNCH, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra. Phối hợp với UBND quận, huyện, phường, xã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về chữa cháy, CNCH cho 100% đội viên Đội dân phòng, đảm bảo hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho lực lượng Công an trong công tác chữa cháy, CNCH trên địa bàn thành phố.

Tổ chức xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, PCCC và CNCH, quản lý cơ sở; các hoạt động giám sát, thi công, thanh tra, kiểm tra của các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm được phát hiện thông qua hoạt động tổng rà soát, kiểm tra hoặc do UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương chuyển giao. Chủ trì theo dõi, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích hoặc phê bình, nhắc nhở các đơn vị, địa phương thiếu trách nhiệm, vi phạm trong tổ chức thực hiện tổng rà soát, kiểm tra.

Trước ngày 15-11-2023, 31-12-2023 hoặc đột xuất Công an thành phố báo cáo tình hình, kết quả công tác rà soát, kiểm tra về UBND thành phố; tham mưu UBND thành phố báo cáo Chính phủ, Bộ Công an theo quy định và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh nhưng tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH.

Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc công tác thẩm định thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng, thanh tra/kiểm tra quá trình thi công xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan; trong đó, đặc biệt là các công trình cao tầng, như: chung cư thương mại, nhà ở xã hội, khách sạn, văn phòng lảm việc, ký túc xá, nhà tập thể, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú; các công trình thấp tầng có quy mô lớn và tập trung đông người như: chợ, trung tâm thương mại, trung tâm tiệc cưới... và các loại hình công trình khác có nguy hiểm về cháy, nổ; kịp thời phát hiện, phối hợp với UBND quận, huyện, Công an thành phố và các đơn vị liên quan xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đối với chủ đầu tư không tuân thủ quy định về an toàn về PCCC đối với công trình theo quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp với Công an thành phố, UBND quận, huyện kiểm tra, đề xuất hình thức xử lý, hướng dẫn Ban Quản trị Nhà chung cư, người đứng đầu cơ sở chung cư, nhà tập thể ký túc xá, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trên lĩnh vực Nhà ở và pháp luật khác có liên quan. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án Đầu tư xây dựng các bến bãi lấy nước phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an thành phố tăng cường xây dựng các tin bài, video, clip, phóng sự đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài truyền hình, đài phát thanh, cơ quan báo chị..., tập trung đăng tải vào các khung giờ vàng thường xuyên có lượng lớn người dân theo dõi), Tổng đài 1022, trang mạng xã hội (Zalo, Facebook...) tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là về: thiệt hại nghiêm trọng trong các vụ cháy, nổ; nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa nguy cơ phát sinh cháy, nổ trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trong sử dụng điện, thiết bị điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, bố trí, sắp xếp các hàng hóa, vật tư dễ cháy, nỗ…; phương án thoát nạn, kỹ năng thoát nạn qua buồng thang, cầu thang, cửa sổ, ban công, sân thượng..., chống ngạt khói, xử lý khi bị bắn lửa... tại các khu chung cư nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao.

Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao trên địa bàn, nhất là đối với các cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước của UBND phường, xã.

Trong đó, phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận, huyện phụ trách; Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra, UBND phường, xã tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố; Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra, UBND phường, xã tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành cấp quận, huyện để tổ chức rà soát, lập danh sách, tổ chức kiểm tra 100% các cơ sở chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao trên địa bàn; kiên quyết không bỏ sót, bỏ lọt cơ sở thuộc diện quản lý theo quy định. Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc phát sinh các công trình xây dựng không đúng theo thiết kế đã được cấp phép hoặc tự ý cơi nới, cải tạo thêm hiện có mật độ người dân ở cao.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố đầu tư, xây dựng trụ tiếp nước chữa cháy trong các kiệt, hẽm, mà xe chữa cháy không thể tiếp cận, có mật độ dân cư sinh sống cao. Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động duy trì hiệu quả hoạt động và tiếp tục nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” tại khu dân cư; 100% hộ gia đình tại khu dân cư, kể cả hộ gia đình sinh sống trong các khu chung cư, nhà tập thể, căn hộ, nhà trọ cho thuê trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay và các dụng cụ phá dỡ thông thường.

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Công an thành phố (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ), UBND các quận, huyện tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của các trụ nước chữa cháy hiện trạng trên địa bàn thành phố và thực hiện giải pháp cải tạo, sửa chữa, thay thế, đầu tư bổ sung... bảo đảm năng lực chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 5785/UBND-SXD ngày 24-10-2022.

Điện lực Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Công an quận, huyện hướng dẫn việc đảm bảo an toàn trong sử dụng hệ thống điện tại khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao trên địa bàn thành phố, bao gồm cả hệ thống điện trước và sau công tơ.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, đặc biệt người dân đang sinh sống tại các khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao phải hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; chủ động tham gia các buổi tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; yêu cầu, kiến nghị Ban quản lý Tòa nhà, chủ cơ sở đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở; thường xuyên tự kiểm tra các điều kiện an toan về PCCC và CNCH tại nơi ở, hoạt động tự kiểm tra, duy trì các điều kiện an toan về PCCCvà CNCH của Ban quản lý Tòa nhà, chủ cơ sơ; chủ động cung cấp, phản ánh thông tin về các hành vi vi phạm an toàn PCCC và CNCH đến các cơ quan chức năng để xác minh, kiểm tra, xử lý.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác