Lịch công tác tuần 38 năm 2023 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 18-09-2023 07:58, Lượt xem: 345
 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 18/09

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp xử lý vướng mắc các dự án (65 lô công viên Châu Á, ông Võ Toàn, GPMB và đầu tư giao thông thoát nước đường Huyền Quang)

PHGB, tầng 3

-08:30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe  Sở Xây dựng báo cáo về việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

PH số 1, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đi công tác hết ngày 18/9/2023

Hà Nội

-08:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường làm việc tại cơ quan

PLV

C

 

-14:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố

PHGB, tầng 3

-16:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND thành phố

PHGB, tầng 3

-15:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường dự cuộc họp của Bí thư Thành ủy về nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ sư và chuyên gia về sản xuất chip bán dẫn

Phòng họp TTTU

-17:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường đi công tác đến hết ngày 19/9/2023

Hà Nội

Thứ Ba 19/09

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy

HT Thành uỷ

-08:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp chuyên đề về đất đai, đô thị

PHGB, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường dự Diễn đàn kinh tế - xã hội Việt Nam 2023: Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững (cả ngày)

Hà Nội

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh rà soát tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu tái định cư đang triển khai trên địa bàn thành phố

Theo Ch/trình

-14:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự buổi kiểm tra thực tế của Bí thư Thành uỷ về tình hình triển khai Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ

Theo Ch/trình

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nhà máy xử lý CTR 1000 tấn

PHGB, tầng 3

Thứ Tư 20/09

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc với Công an thành phố

PHGB, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác tham mưu, giúp Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

PH Ban Thường vụ

-09:30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh báo cáo chuyên đề tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo cáo viên Thành uỷ

98 Lê Lợi

-08:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp chuyên đề về giao thông

PH số 1, tầng 2

-08:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường dự buổi làm việc của Bí thư Thành uỷ với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam

PH Thường trực

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập Khu vực phòng thủ quận, huyện giai đoạn 2021-2023

04 Lê Duẩn

-16:30: Chủ tịch Lê Trung Chinh tiếp và làm việc với Công ty TNHH MM Market Việt Nam

PHGB, tầng 3

-15:30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở theo kế hoạch

59 Xô Viết Nghệ Tĩnh

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp chuyên đề đô thị

PHGB, tầng 3

-14:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường làm việc với Sở Công Thương về một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm và năm 2024, CCN Cẩm Lệ và phát triển các CCN

PH số 1, tầng 3

Thứ Năm 21/09

 

S

 

-08:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố

42 Bạch Đằng

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội ý Thường trực Thành ủy

PH Thường trực

-14:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương

HT Thành uỷ

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo các chương trình dự án công nghệ thông tin thành phố năm 2023

PHGB, tầng 3

-14:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường đi công tác đến hết ngày 22/9/2023

Phú Quốc

Thứ Sáu 22/09

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố

24 Hồ Nghinh

-09:45: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với STNMT, STTTT, VTV8, BTGTU về triển khai một số nội dung công việc

PH số 1, tầng 3

-11:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh tiếp Thứ trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

P.KT Thành uỷ

-08:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam dự khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI) tại Đà Nẵng

Ks Furama, Đà Nẵng

-08:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường dự Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo cho Hải đội dân quân thường trực

Phú Quốc

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương

HT Thành uỷ

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Hội đồng thẩm định thành phố

PHGB, tầng 3

Thứ bảy 23/09

 

S

 

-08:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường đi kiểm tra thực tế (Báo cáo số 541/BC-STNMT ngày 25/8/2023) và họp công tác GPMB quận Liên Chiểu

Theo Ch/trình

C

 

-13:45: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh đón Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương

Nhà ga VIP A, Sân bay Quốc tế ĐN

Chủ nhật 24/09

 

C

 

-12:45: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự buổi tiếp Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương

KS Furama

-18:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường dự Chương trình Đêm hội trăng rằm cho trẻ em năm 2023

Công viên Bờ Đông Cầu Rồng

 

                                                                         

 VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác