Video chương trình "Chuyển đổi số cùng bạn" - số tháng 8-2023: Phát triển hạ tầng số làm nền tảng thực hiện chuyển đổi số ở Đà Nẵng
Đăng ngày 27-08-2023 20:30, Lượt xem: 118

Với sự đầu tư mạnh mẽ của chính quyền thành phố và các doanh nghiệp, Hạ tầng CNTT truyền thông tại thành phố Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc, được mở rộng theo hướng dịch vụ đa dạng, phong phú với chất lượng ngày càng cao đáp ứng các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, cũng như sẵn sàng cho việc triển khai xây dựng thành phố thông minh, phát triển chuyển đổi số.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác