Gửi báo giá dịch vụ vận tải xác lập quyền sở hữu toàn dân
Đăng ngày 24-08-2023 22:00, Lượt xem: 36

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Sở Tài chính thực hiện các thủ tục thuê dịch vụ vận chuyển các tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân, gồm:

TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng
1 Máy giặt các loại Cái 165
2 Tủ lạnh các loại Cái 30
3 Cục nóng điều hoà  Cái 51
4 Cục lạnh điều hoà Cái 54
5 Đàn ghi ta Cái 14
6 Loa + Âm ly Cái 06
7 Quạt điện Cái 07
8 Nồi cơm điện Cái 59

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải tham gia báo giá dịch vụ vận chuyển các tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân nêu trên từ kho tại địa chỉ số 186 Phạm Như Xương về kho tại địa chỉ số 37 Hoàng Văn Thụ và gửi về Sở Tài chính trước ngày 28/8/2023.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý Công ty liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các thông tin liên quan.

Sở Tài chính gửi các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển tham gia báo giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác