Gửi báo giá dự toán dịch vụ khảo sát giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 23-08-2023 05:10, Lượt xem: 69

Căn cứ Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung giá đất một số tuyến đường ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Theo đó, Sở Tài chính thực hiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, điều tra, khảo sát xác định giá đất phổ biến thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với các khu vực, vị trí, tuyến đường tại Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND thành phố để phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời quý Công ty gửi báo giá dịch vụ điều tra, khảo sát xác định giá đất đối với các khu vực, vị trí, tuyến đường tại Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND nêu trên. Báo giá dự toán phải có thuyết minh rõ ràng, cụ thể và có căn cứ, đảm bảo điều kiện theo các quy định hiện hành và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 25/8/2023.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý Công ty liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để lấy dữ liệu các tuyến đường, vị trí cụ thể.

Sở Tài chính gửi các Công ty Tư vấn Thẩm định giá có quan tâm để tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác