Gửi báo giá chi phí vận chuyển hồ sơ, tài liệu và giá sắt
Đăng ngày 17-08-2023 15:08, Lượt xem: 50

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức đấu thầu, căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các Doanh nghiệp vận chuyển tham gia báo giá chi phí vận chuyển hồ sơ tài liệu và giá sắt, cụ thể như sau:

1. Danh mục dịch vụ:

STT Danh mục dịch vụ ĐVT Số lượng Địa chỉ thực hiện
1 Vận chuyển hồ sơ, tài liệu (đã bào gồm sắp xếp tài liệu và xe vận chuyển đưa về địa điểm mới theo hiện trạng ban đầu) mét 2.033 Từ tầng 1, 2 số 12 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đến tầng 1, 2, 3, 4 số 37 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (cầu thang bộ).
2 Giá sắt (đã bao gồm xe vận chuyển) cái 139 Từ tầng 1, 2 số 12 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đến tầng 1, 2, 3, 4 số 37 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (cầu thang bộ).

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 21/8/2023.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (Văn phòng Sở, số điện thoại: 0236 3827074), địa chỉ: Tầng 7 và tầng 8 Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

4. Hình thức nộp nộp hồ sơ

a) Nộp hồ sơ trực tiếp: Người đến nộp phải mang theo giấy giưới thiệu và chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.

b) Nộp hồ sơ theo đường bưu điện: Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ ngày 21/8/2023.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác