Tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc trong nhân dân
Đăng ngày 11-08-2023 11:50, Lượt xem: 305

Sáng 11-8, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Cùng dự có Chủ tịch MTTQVN thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh trình bày báo cáo tóm tắt 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

Theo báo cáo, xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động, Đề án với nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức nghiêm túc công tác quán triệt, triển khai thực hiện đến từng cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của thành phố do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn đã thành lập ban chỉ đạo 35 của cấp mình nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Ban Chỉ đạo 35 thành phố, Ban chỉ đạo 35 cấp quận, huyện và tương đương tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; nắm bắt tình hình, giải quyết sớm, kịp thời các vụ việc, sự kiện gây bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý thông tin xuyên tạc, kích động; đấu tranh chống âm mưu kích động, chống phá của các thế lực thù địch để tránh những tình huống đột xuất, bất ngờ. Các đơn vị nòng cốt như: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác này dẫn đến sự lúng túng, thiếu tính chủ động trong việc tổ chức triển khai Nghị quyết; chưa nhận thức đầy đủ đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch có lúc, có nơi còn thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; Việc đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, chia sẻ, lan toả thông tin chính thống, tích cực, định hướng thông xấu độc chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp hiệu quả chưa cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2023

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2023.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác