Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết Dự án Bãi đỗ xe thông minh tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố và bãi đỗ xe ngầm phía Nam
Đăng ngày 02-06-2023 11:51, Lượt xem: 149

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định bằng hình thức chỉ định thầu để thực hiện gói thầu Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết đối với Dự án ứng dụng công nghệ thông tin “Bãi đỗ xe thông minh tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố và bãi đỗ xe ngầm phía Nam” do Văn phòng làm chủ đầu tư như sau:

1. Chủ đầu tư

 Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Tên gói thầu

Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết đối với Dự án ứng dụng công nghệ thông tin: Bãi đỗ xe thông minh tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố và bãi đỗ xe ngầm phía Nam.

3. Nội dung thực hiện

Thực hiện lập Đề cương và dự toán chi tiết theo quy định và khung hướng dẫn triển khai Chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông sử dựng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023 ban hành kèm theo Công văn số 335/STTTT-CNTT ngày 22/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

(Thông tin dự án cụ thể xem tại file văn bản đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác