Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính
Đăng ngày 24-05-2023 17:32, Lượt xem: 222

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 21/QĐ-BCĐCCHC ngày 22-5-2023 về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Tổ trưởng Tổ giúp việc là Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách công tác CCHC. Các Thành viên Tổ giúp việc là đại diện các cơ quan đơn vị gồm: Đại diện lãnh đạo Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông; Đại diện lãnh đạo Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp; Đại diện lãnh đạo Phòng Nội chính và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND thành phố; Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Tham mưu, Công an thành phố; Đại diện lãnh đạo Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể - tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo phòng và Chuyên viên thực hiện công tác cải cách hành chính của Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

Tổ giúp việc có  trách nhiệm tổng hợp, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác CCHC theo yêu cầu của Trung ương, của thành phố; đề xuất Ban Chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo, cung cấp các thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; tham gia kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương khi được phân công.

VŨ THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác