Nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn quận Cẩm Lệ
Đăng ngày 23-05-2023 21:24, Lượt xem: 100

Ngày 23-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 4074/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án "Nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2023-2025" do Tổ chức Trẻ em Việt Nam tài trợ.

Theo đó, dự án "Nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2023–2025" được tài trợ bởi Tổ chức Children of Vietnam (COV), Hoa Kỳ. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực cho phụ nữ nghèo đơn thân; tạo điều kiện, phương tiện sinh kế để phát triển kinh tế gia đình cho phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Kết quả chủ yếu của dự án là 100 hộ gia đình phụ nữ nghèo đơn thân trên địa bản quận Cẩm Lệ được hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ về cải tạo môi trường sống, hỗ trợ về giáo dục cho con cái và tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức để cải thiện và phát triển cuộc sống cho bản thân họ và gia đình.

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 05/2023 đến tháng 12/2025. Tổng vốn của dự án hơn 1,7 tỷ đồng.

UBND thành phố đề nghị UBND quận Cẩm Lệ giám sát, hướng dẫn các bên tham gia dự án phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước, chủ động trao đổi về hoạt động, thời gian, địa điểm hoặc các vấn đề khác có liên quan với Công an thành phố để phối hợp nắm tình hình, phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức NGO nước ngoài.

Đồng thời, yêu cầu cam kết thực hiện đúng nội dung, chương trình đăng ký, không tiến hành các hoạt động khác ngoài chương trình được phê duyệt. Việc bố trí nhân sự cán bộ giám sát, quản lý dự án tại địa phương cần có tính lâu dài để theo dõi, đánh giá tính hiệu quả của dự án.

UBND quận Cẩm Lệ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

KIM PHƯỢNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác