Triển khai Kết luận của Hội nghị Thành ủy lần thứ 11 - năm 2023
Đăng ngày 23-05-2023 10:56, Lượt xem: 231

Ngày 17-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 2481/UBND-TH, đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện về thực hiện Kết luận số 369-KL/TU ngày 14-4-2023 của Thành ủy về Kết luận của Hội nghị Thành ủy lần thứ 11 về tình hình công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2023 và một số chủ trương quan trọng theo chương trình công tác.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18-1-2023 về thực hiện Chủ đề năm 2023; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là đầu tư FDI; thực hiện có hiệu quả mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đặc biệt là nghiên cứu và áp dụng triệt để các quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3-4-2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố trong quý II/2023, nhất là các dự án Thường trực Thành ủy đã kiểm tra thực tế và có kết luận cụ thể như: Hoàn thành nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng Quảng trường 29 tháng 3 - giai đoạn 1 và tuyến đường Vành đai phía Tây 2 (đoạn từ Khu công nghiệp Hòa Khánh đến nút giao cuối tuyến), tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan trước ngày 30-4-2023; hoàn thành công trình Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc trước ngày 19-5-2023 và Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình trong tháng 7-2023; đưa vào vận hành và khai thác cụm công nghiệp Cẩm Lệ trong tháng 6-2023. Tập trung triển khai các giải pháp về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tiếp tục rà soát các dự án đảm bảo đủ điều kiện để hoàn thành phân bổ nguồn vốn trong Kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2023 trong tháng 6-2023.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Chương trình tổng thể Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2023, Diễn đàn Thị trưởng các thành phố hợp tác và phát triển Đà Nẵng 2023 và các sự kiện bên lề để tổ chức trong tháng 8-2023.

Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 1-11-2016 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng theo trình tự rút gọn, để Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5-2023.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị tổ chức chu đáo Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức triển khai mô hình thành phố chuyển đổi số điển hình, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; báo cáo chuyên đề tình hình thực hiện Đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố trong tháng 5-2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II/2023.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu còn lại theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chất lượng; đẩy nhanh việc thực hiện các dự án nhà ở xã hội theo Nghị định của Chính phủ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành sớm việc rà soát, xác định ranh giới 03 loại rừng để làm cơ sở trình phê duyệt Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong quý II/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất thành phố giai đoạn 2021-2025.

Sở Giao thông vận tải sớm thực hiện các thủ tục để tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai dự án “Dòng sông ánh sáng cho hai bờ sông Hàn, mặt nước và các cây cầu"; triển khai công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng).

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với các khu công nghiệp mới, nhất là Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, Khu công nghiệp Hòa Nhơn, Khu công nghiệp Hòa Ninh.

Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, tham mưu triển khai đảm bảo lộ trình tại Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý Nhà nước; tham mưu tổng kết và tham mưu ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30-10-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố trong tháng 6-2023; triển khai cơ chế, chính sách và có giải pháp khuyến khích, động viên tạo động lực làm việc tích cực trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và liên quan tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua sắn thiết bị, vật tư y tế, thuốc.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tham mưu UBND thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về việc tổng kết thí điểm và áp dụng mô hình quản lý An toàn thực phẩm hợp nhất ở tuyến tỉnh trong tháng 5-2023.

UBND các quận, huyện tiếp tục phát huy kết quả thí điểm mở rộng các tuyến đường 3,5m, triển khai các dự án chỉnh trang đô thị, kiệt hẻm.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác