Đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa nắng nóng và cả năm 2023
Đăng ngày 22-05-2023 16:27, Lượt xem: 428

Ngày 19-5, UBND thành phố ban hành công văn số 2576/UBND-SCT về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện mùa nắng nóng và cả năm 2023. Trong đó, đề nghị tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình,... chung tay sử dụng tiết kiệm điện. Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng theo thứ tự ưu tiên; thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh; hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày, tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán đã làm cho các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng và dự báo việc thiếu hụt này sẽ tiếp diễn đến cuối mùa cạn năm 2023, gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước.

Riêng tại Đà Nẵng, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng bất thường so với trung bình nhiều năm, phụ tải trên địa bàn thành phố các ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5-2023 đã tăng rất cao, sản lượng trung bình ngày đạt hơn 9,3 triệu kWh, sản lượng cực đại đạt hơn 10,6 triệu kWh (tăng hơn 17,5% so với cùng kỳ năm 2022), công suất cực đại đạt 542MW (tăng hơn 14,5% so với cùng kỳ năm 2022).

Trước tình hình chung của hệ thống điện quốc gia, tình hình thời tiết và diễn biến thủy văn bất lợi như trên, nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trên địa bàn thành phố Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, cơ quan, tổ chức, đoàn thể và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiết kiệm điện mùa nắng nóng và cả năm 2023.

Cụ thể, các cơ quan, công sở, toà nhà văn phòng, trụ sở làm việc, trường học, bệnh viện,... phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

Rà soát, sửa đổi, ban hành Quy chế tiết kiệm điện phù hợp thực tế hiện nay; đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị;

Thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, công sở như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và cài đặt ở nhiệt độ 26°C trở lên; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt;

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; ban hành quy chế về mua sắm thiết bị khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới đối với các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành;

Xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện đảm bảo tiết kiệm 10% tổng điện năng tiêu thụ trong quý II và quý III - năm 2023 so với mức sử dụng điện bình thường; đối với trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị.

Đối với hoạt động chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông, các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó, phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong chiếu sáng công cộng theo chế độ vận hành bình thường tùy theo mật độ và an toàn giao thông tại các tuyến đường, tắt 100% chiếu sáng trang trí và chiếu sáng quảng cáo từ 20h hàng ngày.

Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn có hiệu suất cao và tiết kiệm điện, Áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời;

Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp;

Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết đối với hệ thống điện chiếu sáng công cộng;

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện từ 20h hàng ngày; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Các hộ gia đình sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; Thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu gia đình như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và cài đặt ở nhiệt độ 26°C trở lên; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt.

Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho nhân viên và khách hàng.

Đối với các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ có mức sử dụng điện từ 01 triệu kWh/năm trở lên có trách nhiệm hưởng ứng ký kết thoả thuận tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (Demand Response - DR) và thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng;

Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29-3-2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan.

Tại các doanh nghiệp sản xuất tiến hành xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký với đơn vị điện lực; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao hoạt động không tải; hiệu suất cao; Ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để cung cấp năng lượng phục giờ cao điểm;

Các doanh nghiệp sản xuất có mức sử dụng điện 01 triệu kWh/năm trở lên có trách nhiệm hưởng ứng ký kết thoả thuận tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện và thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu của Công MTV Điện lực Đà Nẵng;

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tăng cường mùa khô (quý II và quý III) năm 2023, đảm bảo tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm năm 2023, đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng do Bộ Công Thương quy định đối với lĩnh vực, ngành nghề sản xuất của đơn vị mình giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29-3-2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân biết và thực hiện nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm điện, nhất là trong các giờ cao điểm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hành tiết kiệm điện; thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ chức không tuân thủ; Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện.

Song song đó, phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thường xuyên theo dõi trang http://sudungdien.evn.com.vn/ để cập nhật thông tin về tình hình tiêu thụ điện hàng năm của các cơ quan hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng và cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm để tham mưu cho UBND thành phố trong điều hành công tác tiết kiệm điệm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện cho UBND thành phố Đà Nẵng, đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xây dựng chi tiết phương án đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong mùa khô và cả năm 2023, gửi Sở Công Thương để trình UBND thành phố; kịp thời báo cáo các nội dung vướng mắc, khó khăn để Sở Công Thương trình UBND thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời; Đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn thành phố theo thứ tự ưu tiên.

Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện khách hàng trên địa bàn thành phố theo Thông tư số 22/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương thì phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng;

Chỉ đạo các Điện lực trực thuộc làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp là các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất để vận động, khuyến khích các khách hàng này sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện;

Tăng cường các hình thức tuyên truyền về sự cần thiết, lợi ích của Chương trình điều chỉnh phụ tải điện trên trang website, trên các phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng hiểu rõ, hưởng ứng chương trình; Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực tuyên truyền rộng rãi chủ trương tiết kiệm điện đến nhân dân, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, doanh nghiệp về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn thành phố, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định trong cung ứng điện.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác