Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023
Đăng ngày 06-07-2023 16:51, Lượt xem: 81

1. Về thu ngân sách
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 10.033,4 tỷ đồng, đạt 42,8% dự toán trung ương giao. Cụ thể:
a)    Thu nội địa: 8.295,9 tỷ đồng, đạt 45% dự toán, gồm:
- Thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất): 7.866,1 tỷ đồng, đạt 47,9% dự toán;
    - Thu tiền sử dụng đất là 429,8 tỷ đồng, đạt 21,5% dự toán.
    b) Thu thuế xuất nhập khẩu: 1.728,3 tỷ đồng, đạt 34,6% dự toán.
    c) Thu huy động đóng góp: 4,24 tỷ đồng.
    d) Thu viện trợ: 4,92 tỷ đồng.
2. Về chi ngân sách
Tổng chi ngân sách địa phương (không bao gồm chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương) là 8.137,5 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán Trung ương giao, cụ thể một số lĩnh vực chi như sau:
- Chi đầu tư phát triển (kể cả chi từ nguồn TWBS có mục tiêu): 4.687,3 tỷ đồng. Trong đó: số chi XDCB cho các dự án (không kể chi từ nguồn tạm ứng hạn mức vốn năm trước) theo dự toán giao đầu năm đạt 1.324,9 tỷ đồng , bằng 17% dự toán Trung ương giao.
- Chi thường xuyên (bao gồm nguồn TWBS có mục tiêu) 3.429,5 tỷ đồng, đạt 39,4% dự toán.
- Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,82 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.
- Chi trả nợ lãi các khoản vay: 18,95 tỷ đồng.
3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện dự toán thu, chi
a) Về thu ngân sách
Thu nội địa không kể tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2023 đạt 47,9% so với dự toán Trung ương giao và bằng 88,8% với cùng kỳ, thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 21,5% so với dự toán và bằng 22,3% so với cùng kỳ, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 34,6% dự toán và bằng 57,2 cho thấy tình hình sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, thách thức, chịu tác động từ các yếu tố bất lợi về kinh tế - chính trị thế giới (lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao, ngân hàng trung ương các nước tăng lãi suất, giá năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, thị trường xuất khẩu chủ lực gặp nhiều khó khăn...); hoạt động kinh doanh bất động sản trầm lắng do lãi suất ngân hàng vẫn đang ở mức cao, nguồn vốn vay hạn chế; hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ có phục hồi nhưng chưa bằng trước dịch Covid-19... Bên cạnh đó, việc tiếp thực hiện các chính sách miễn giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh và một số chính sách dự kiến ban hành trong 6 tháng cuối năm 2023 đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng làm giảm thu ngân sách.
b) Về chi ngân sách
Thành phố đã tổ chức điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao và tiến độ thu ngân sách, đảm bảo sử dụng ngân sách đúng chế độ quy định; chủ động nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng, trọng điểm của thành phố; các nhiệm vụ chi thường xuyên được đảm bảo theo đúng dự toán được giao.
Tuy nhiên, tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn được giao còn chậm, nguồn vốn được giao từ đầu năm nhưng chậm phân bổ chi tiết cho các dự án, công trình. Đối với chi thường xuyên, một số lĩnh vực chi đạt thấp so với dự toán (sự nghiệp môi trường, kinh tế) do các cơ quan, đơn vị, địa phương chậm thực hiện thủ tục theo quy định để triển khai các nhiệm vụ chi, nhất là lĩnh vực chi kiến thiết thị chính.
Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của thành phố Đà Nẵng./.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác