Đôn đốc, tham mưu triển khai các chuyên đề, kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị
Đăng ngày 29-03-2023 18:12, Lượt xem: 309

Đây là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị báo cáo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Tổ công tác tham mưu, giúp Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào chiều 29-3. Cùng dự có Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, năm 2022, hoạt động của Tổ công tác có những chuyển biến tích cực, các thành viên quan tâm, phối hợp tích cực với Cơ quan Thường trực Tổ công tác, chỉ đạo triển khai quán triệt, tuyên tuyền và thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Qua rà soát, có 10/12 nội dung công việc đã hoàn thành; còn 2 nội dung chưa hoàn thành.

Trong đó, Tổ công tác đã tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết 43-NQ/TW; tham gia theo dõi tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, động lực như: Bến cảng Liên Chiểu (giai đoạn 1); Dự án mở rộng tuyến Quốc lộ 14B; Dự án xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng; Phối hợp với tỉnh Quảng Nam triển khai khơi thông sông Cổ Cò;...

Trong năm 2023, trên cơ sở phân công nhiệm vụ, theo lĩnh vực, ngành phụ trách, các thành viên Tổ công tác tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện 12 chương trình, kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố được hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo thêm nguồn lực cho Đà Nẵng đầu tư, phát triển. Tham mưu chỉ đạo triển khai hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch các phân khu...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Tổ công tác trong tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các thành viên Tổ công tác thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tham mưu triển khai thực hiện 12 chuyên đề, kế hoạch. Đặc biệt nghiên cứu tham gia một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, những mục tiêu mang tính định hướng; tranh thủ mọi nguồn lực để triển khai Nghị quyết. Bên cạnh đó, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Tuyên giáo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách đồng bộ; xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, phát động thi đua các cấp, ngành, biểu dương các điển hình, cá nhân, các mô hình hay…

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác