Thông báo về việc thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 28-03-2023 06:03, Lượt xem: 128

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở và Công sở (TTHC thứ tự số 28, 29, 30 mục II) được công bố tại Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân trong việc tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính, Sở Xây dựng thông báo các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (Xem cụ thể tại file đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác