Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 12
Đăng ngày 26-03-2023 22:09, Lượt xem: 82

Không yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi đã có dữ liệu tra cứu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thực hiện điểm “Check in" phục vụ nhân dân và du khách; Phê duyệt tiếp nhận các dự án viện trợ; Gia hạn thời gian thuê khu đất tại quận Ngũ Hành Sơn cho Viễn thông Đà Nẵng; Quy định hệ số điều chỉnh giá để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đối với các hộ thuộc diện giải tỏa dự án Khu vực phía Bắc đường Lê Trọng Tấn là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 20-3 đến 24-3-2023.

Không yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi đã có dữ liệu tra cứu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 21-3, UBND thành phố ban hành văn bản số 1295/UBND-CATP về Đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Số tạm trú giấy. Trong đó nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương chỉ đạo và quán triệt 100% cán bộ tiếp dân tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi đã có thông tin, dữ liệu tra cứu được từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đạo và quán triệt 100% cán bộ tiếp dân buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14, Nghị định 104/CP. Tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi đã có thông tin, dữ liệu tra cứu được từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với những đơn vị, địa phương chưa được cấp tài khoản theo hướng dẫn tại công văn số 375 ngày 28/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thì được phép sử dụng Giấy xác nhận thông tin cư trú của công dân theo các phương thức Nghị định 104/CP.

Tuy nhiên, cần phải khẩn trương liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông cấp tài khoản đảm bảo thực hiện Nghị định 104/CP, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thống nhất triển khai trên địa bàn thành phố.

Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc triển khai, thực hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định nêu trên.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của Nghị định 104/CP; định kỳ (trước ngày 15 hàng tháng) hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND thành phố (qua Công an thành phố) để theo dõi, chỉ đạo.

Thực hiện điểm “Check in" phục vụ nhân dân và du khách

Ngày 22-3, UBND thành phố ban hành văn bản số 1312/UBND-SVHTT về thực hiện điểm “Check in" phục vụ nhân dân và du khách.

Theo đó, đối với các địa phương đã hình thành các điểm “check in”: UBND thành phố khuyến khích thực hiện điểm “check in” mới; đối với các điểm đã có sẵn cần tu sửa, nâng cấp để làm mới, tạo sức hấp dẫn người dân và du khách.

Đối với các địa phương chưa có điểm “check in” đáp ứng yêu cầu: thực hiện tại mỗi địa phương ít nhất 01 điểm.

Sở Văn hóa và Thể thao: thực hiện 01 điểm “check in” tại Trung tâm thành phố.

Các điểm “check in” phải có tính độc đáo, thẩm mỹ cao, có sự hấp dẫn, thu hút được người dân và du khách đến tham quan, “check in”; đảm bảo an toàn và có khả năng duy trì, sử dụng lâu dài.

Các đơn vị, địa phương cân đối sử dụng kinh phí năm 2023 đã được phân bổ để triển khai thực hiện. Trường hợp cần bổ sung thì báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, bổ sung sau. Khuyến khích các đơn vị, địa phương vận động nguồn xã hội hóa để thực hiện.

Thời gian hoàn thành trước ngày 27-3-2023.

Phê duyệt tiếp nhận các dự án viện trợ

Ngày 22-3, UBND thành phố ban hành Quyết định 516/QĐ-UBND về Phê duyệt tiếp nhận hàng viện trợ các thiết bị, vật tư y tế do bác sỹ Gian Duri Toendury (Thụy Sĩ) tài trợ đợt 2.

Theo đó, do bác sỹ Gian Duri Toendury tài trợ, cung cấp viện trợ các thiết bị, vật tư y tế nhằm hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đà Nẵng.

Chất lượng khoản viện trợ mới 100%. Thời gian tiếp nhận và thực hiện: Tháng 3 - 4 năm 2023. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đà Nẵng. Tổng giá trị viện trợ hơn 630 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21-3, UBND thành phố phê duyệt tiếp nhận dự án Trồng cây tại Đà Nẵng do Tổ chức Ecoculture, Hoa Kỳ tài trợ với mục tiêu hỗ trợ người dân xã Hòa Liên và xã Hòa Bắc trồng 20.000 cây gỗ lớn là cây bản địa trên đất nương rẫy nhằm góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp; đồng thời, trồng cây xanh tại công viên đường Phan Huy Chú, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà kết hợp hoạt động nâng cao nhận thức cho Đoàn viên Thanh niên về vai trò, giá trị của cây và các không gian xanh thông qua hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh.

Cơ quan tiếp nhận và thực hiện dự án là Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Trung tâm GreenViet). Thời gian thực hiện từ tháng 3-2023 đến tháng 6-2023. Tổng vốn của chương trình là 468 triệu đồng.

Gia hạn thời gian thuê khu đất tại quận Ngũ Hành Sơn cho Viễn thông Đà Nẵng

Ngày 22-3, UBND thành phố ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc Viễn thông Đà Nẵng gia hạn thời gian thuê đất đối với khu đất có diện tích 274,6m2 tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. 

Theo đó, UBND thành phố cho phép Viễn thông Đà Nẵng tiếp tục gia hạn thời gian thuê đất đối với khu đất có diện tích 274,6m2 tại 676 đường Lê Văn Hiến, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn để sử dụng làm Văn phòng và kinh doanh các dịch vụ Bưu chính – Viễn thông.

Thời hạn thuê đất đến ngày 30-12-2027. Hình thức trả tiền thuê đất là trả tiền thuê đất hàng năm.

Quy định hệ số điều chỉnh giá để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đối với các hộ thuộc diện giải tỏa dự án Khu vực phía Bắc đường Lê Trọng Tấn

Ngày 20-3, UBND thành phố ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đối với các hộ thuộc diện giải tỏa dự án Khu vực phía Bắc đường Lê Trọng Tấn, quận Cẩm Lệ.

Theo đó, đất ở đường Tôn Đản (đoạn từ Trường THCS Nguyễn Công Trứ  đến Trường Tiểu học Thái Thị Bôi) - vị trí 1 - có hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất là 1,2.

Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho bảng giá đất quy định tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 của UBND thành phố.

UBND thành phố giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Cẩm Lệ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nội dung phê duyệt tại Điều 1 theo quy định pháp luật.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác